T. D. ve Edebiyat 3

“Fuzûlî” kimdir, eserleri nedir?

Fuzûlî (1480? – 1556) Azeri asıllı Türk şair. Öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmayıp,
eserlerinden islami bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.
Türkçe divanının ön sözünde, “Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir.”
demektedir.
Eserlerinde kullandığı dil dönemindeki divan şairlerine göre daha sade, anlaşılır bir
Türkçedir. Halk deyişlerinden bolca yararlanmıştır.
Leyla ve Mecnun mesnevisi aynı konuda yazılmış (Arapça ve Farsça dahil) en iyi mesnevilerden
biridir. Kanuni’nin Bağdat’ı fethinden sonra padişaha kasideler sunmuştur.
Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir.
Maaşını alamayınca ünlü mektubu Şikayetnãme’yi yazmıştır. Şikayetnamesinde;
“Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar.
Hüküm gösterdim faydasızdır diye mültefit olmadılar” der.

Eserleri:
Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde de eserler vermiştir. Divan, Beng ü
Bade, Leyla ile Mecnun, Kırk Hadis, Hz. Ali Divanı , Hadikatü’s-Süeda, Mektuplar (Mektubat),
Divan, Enis’ül-Kalb, Heft Cam (sâkinâme), Rind ü Zahid, Risale-i Muamma, Dîvan
(manzum), Matlau’l-itikad (mensur)…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir