“Fuzûlî” kimdir, eserleri nedir?

Fuzûlî (1480? – 1556) Azeri asıllı Türk şair. Öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmayıp,
eserlerinden islami bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.
Türkçe divanının ön sözünde, “Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir.”
demektedir.
Eserlerinde kullandığı dil dönemindeki divan şairlerine göre daha sade, anlaşılır bir
Türkçedir. Halk deyişlerinden bolca yararlanmıştır.
Leyla ve Mecnun mesnevisi aynı konuda yazılmış (Arapça ve Farsça dahil) en iyi mesnevilerden
biridir. Kanuni’nin Bağdat’ı fethinden sonra padişaha kasideler sunmuştur.
Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir.
Maaşını alamayınca ünlü mektubu Şikayetnãme’yi yazmıştır. Şikayetnamesinde;
“Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar.
Hüküm gösterdim faydasızdır diye mültefit olmadılar” der.

Eserleri:
Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde de eserler vermiştir. Divan, Beng ü
Bade, Leyla ile Mecnun, Kırk Hadis, Hz. Ali Divanı , Hadikatü’s-Süeda, Mektuplar (Mektubat),
Divan, Enis’ül-Kalb, Heft Cam (sâkinâme), Rind ü Zahid, Risale-i Muamma, Dîvan
(manzum), Matlau’l-itikad (mensur)…

Random Posts

 • Soğdlular Kimdir?

  Soğdlular Koloni şehir devletleri kuran Soğdlular, düzenli bir ordu ve uzun süreli siyasal birlik kur(a)mamıştır. Komşu güçlerin gevşek kontrolü altında […]

 • Duyusal Uyum ve Alışma Nedir?

  Organizma aşırı ve yetersiz uyarımların etkisinden kurtulunca içinde bulunduğu ortama göre kendini ayarlar, fizyolojik olarak duyu organları çevreye uyum sağlar […]

 • TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI TARİHİ

  En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl) En merkeziyetçi Türk Devleti İlk kurucu-ilk para → Osman Bey İlk başkent → […]

 • “İlahi Komedya” nedir?

  Dante’nin İlahi Komedya adlı eseri terzarima nazım biçiminin en önemli örneklerinden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*