Fraksiyonlu destilasyon nedir?

Fraksiyonlu destilasyon: Ayrımsal damıtma.

 • “Muhakemet’ül Lügateyn” nedir?

  Ali Şir Nevai‘nin, Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak, Türkçenin Farsçadan daha üstün olduğunu savunduğu eserinin adı Muhakemet’ül Lügateyn‘dir.

 • AÖL Biyoloji Bilgi Bankası Çok hücreli organizmalarda doku, organ ve organ sistemlerine niçin ihtiyaç duyulur?

  O rganizmanın bütünlüğünün devamı için, Enerjinin korunumu için, Hücrelerin özelleşmesi bir canlıya nasıl üstünlük sağlar, Enerjinin daha verimli kullanılmasına yol […]

 • Küreselleşme nedir?

  Mal, hizmet ve sermayenin artan hareketliliği sonucunda dünyadaki ekonomik bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin, bunlara bağlı olarak da karşılıklı […]

 • AÖL KELAM 1

  Kelamullah nedir? Amacı açısından kelam nedir? Konusu açısından kelam nedir? Kelam ilminin temel konuları nedir? Kelamı akaid, tevhid ve usûlü’d-din […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*