“Fıkra – Sohbet Farkı” nedir?

Fıkra – Sohbet Farkı

Sohbette, fıkradan farklı olarak, karşılıklı konuşma üslûbu vardır. Yazar karşısında
biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir. Fıkralarda yazar serbest bir anlatımla
düşüncelerini okuyucuya benimsetmeye çalışır. Sohbetlerin dışa dönük bir yapısının
olması da onun fıkradan ayrılan yönlerinden bir diğeridir.

 • Ehl-i sünnet düșüncesinin habercisi nedir?

  Ehl-i sünnetin çoğunluğunu olușturan grup ise din esasları vahyin öncülüğünde akli ilkelerle yorumlayıp temellendirme yöntemini benimsemiștir.İbn Küllâb (ö. 240/854) […]

 • Zeka Türleri Nedir?

  Zekayı sayısal ve sözel olarak sınırlandırmak yer ine farklı zeka boyutlarını dikkate alan çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. […]

 • Yeni Doğanın Gelişimsel Özellikleri (0-6 ay) nedir?

  Yeni Doğanın gelişimsel özellikleri şunlar dır: Kendisini çevreden ayırt eder. Nesne devamlılığını kavrar. Nesneler içinzihinsel temsiller oluşturur. Kendi işini yapamadığından […]

 • Tarih2

  Ders Özetleri Konu Tes tleri Ders Özetleri TARİH 2 – 1. ÜNİTE ÖZETİ TARİH 2 -2,3. ÜNİTE ÖZETİ Konu Testleri […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*