T. D. ve Edebiyat 2

Fiiller yapılarına göre kaça ayrılır?

Türkçede fiiller yapılarına göre üçe ayrılır:

1. Basit Fiil
Yalın hâldeki (kök) ya da sadece fiil çekim eki almış fiillere denir. Kök, fiilin bölünemeyen
en küçük anlamlı parçasıdır.
Örnek:
• Sait Faik’in Semaver hikâyesini bundan yıllar önce ilk kez bir dergide okudum. (Basit fiil)
• Saat 07.30’da doçentler, hemşireler ve öğrencilerle hastaları dolaşmaya çıkarlar. (Basit fiil)

2. Türemiş Fiil
İsim ya da fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleri ile türetilmiş fiil denir. En az bir tane
yapım eki almış fiillere denir.
Örnek:
• Yazarın içinde öykü, ilkin bir ses olarak başlar. (Türemiş fiil)
• Saat 05.30 günün ilk ışıkları etrafa yayılıyor. (Türemiş fiil)

3. Birleşik Fiil
İki ya da daha fazla kelimeden oluşan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik fiiller yapılış
şekillerine göre üçe ayrılır:
a. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller
b. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller

c. Kurallı birleşik fiiller

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir