T. D. ve Edebiyat 4

“Evliya Çelebi” kimdir, eserleri nedir?

Evliya Çelebi (1611-1682): Türk edebiyatının gezi türünde büyük ve önemli eserinin
yazarıdır. Evliya Çelebi, bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi.
Asıl adı Mehmed olan Evliya Çelebi, yirmili yaşların başında, İstanbul içinde gezerek
gördüklerini duyduklarını kaleme almaya başladı. Enderunda eğitim aldığı dört yılın ardından,
Sultan IV. Murad’ın hizmetine girerek sipahi olan Evliya Çelebi, padişahın Revan
Seferi’nden sonra saraya girdi. Sarayda geçirdiği kısa sürenin ardından buradan ayrılarak
ilk seyahati olan, Bursa yolculuğuna çıktı. Daha sonra 1640’larda İzmit, Trabzon ve Girit
yolculuklarına çıkan Evliya Çelebi, 1645 senesinde, Bahadır Giray’ın yanına, Kırım’a çıktı.
Elli yıl boyunca Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağıstan gibi ülkelere gezilere çıkan
ve bu gezilerin bazılarında devlet büyükleriyle yakınlık kurdu. Evliya Çelebi gördüklerini,
yaşadıklarını ve gözlemlerini, gerçekçi bir gözle, yalın ve duru bir anlatım içinde halkın
anlayacağı şekilde “Seyahatname” adlı eserinde kaleme almıştır. Bütün gezip gördüğü
yerleri okuyucuya anlattığı on ciltlik “Seyahatname”, araştırmacılar için önemli inceleme
ve yorumlara olanak sağlayan bir eserdir. “Seyahatname”, Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı
açısından önemli bir yere sahiptir.

Eseri: Seyahatname.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir