Kelam 2 Bilgi Bankası

Eș’arîliğin temel görüșleri nedir?

Eş’arîliğin bazı görüșleri:

  • İman: Eş‘arî kelamcılarının çoğunluğuna göre iman Hz. Peygamber’i, vahiy yoluyla Allah’tan alıp tebliğ ettiği ve bize kadar sağlam yöntemlerle ulaşan hususlarda kalben tasdik etmekten ibarettir. Eş‘arî başta olmak üzere Beyhakî ve Beyzâvî gibi bazı âlimler ise kalpteki tasdikin dille ifade edilmesini de şart koşmuşlardır.
  • Marifetullah (Allah’ın bilinmesi): Akıl hiçbir şeyi vacip kılamaz. Akıl, Allah’ı (c.c.) bulabilecek güçte bile olsa Allah’ı (c.c.) bilmek dinen vaciptir. Aklen inanmayı zorunlu kılacak bir durum söz konusu değildir. Şeriattan, dinden haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir.
  • Nübüvvet (Peygamberlik): Nübüvvet için erkek olmak şart değildir. Kadın da peygamber olabilir.
  • Güç Yetirilemeyen Șeyle Teklif: Allah’ın (c.c.) insanın gücünün dışında kalan bir şeyin yapılmasını emretmesi ve kullarını bununla mükellef tutması caizdir. Ama böyle bir durum vaki olmamıştır.
  • Şefaat: Şefaat haktır ve kıyamet günü gerçekleşecektir.
  • Rü’yet (Allah’ın görülmesi): Yüce Allah’ın (c.c.) ahirette müminler tarafından gözle görülmesi mümkündür ve görülecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir