T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Empresyonizm” nedir? Temsilcileri kimdir?

Empresyonizm

• Sanatta dış etkilerin içe yansımasını, içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak
sanat eseri meydana getirilmesini savunmuşlardır.
• Tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan
edinilen izlenimler ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı amaç edinmişlerdir.
• Dış dünyaya karşı ilgisiz kalmayıp iç dünyalarını dile getirmişlerdir.
• Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, R. Marie Rilke; Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı
Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas önemli temsilcileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir