2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Edebiyat Şiir Konusu Üniversite-KPSS Hazırlık Öğrenme Testi

"Türk edebiyatının milli ölçüsüne …… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Tevfik Fikret’in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı ……’dir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya …… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Tek dörtlükten oluşan, Divan edebiyatına Fars edebiyatından geçmiş olan ve kendine özgü 24 kalıbı olan nazım şekline ….… adı verilir" boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Tuyuğ denilince akla ilk gelen Divan edebiyatı sanatçımız ….…’dir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Nefeslerinde insan sevgisini dile getiren, “Gelin canlar bir olalım.” felsefesiyle şiirler yazan Halk edebiyatı ozanımız ……’dır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"İki dizeden oluşan nazım birimine ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Tanzimat döneminden önce, Divan edebiyatında hikâye ve roman türünün yerini tutan nazım şekline ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Merhametli bir peri \ Isıtır sanki yeri” dizelerinde ….… uyak vardır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Çoban yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatan pastoral şiire ....... denir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Abdülhak Hamit’e ait olan “Sahra” adlı şiir ….… türde yazılmıştır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Kuşlar konar dallara / Yıldızlar inci göllere” dizelerinde ….… uyak vardır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Düz, sarmal ve çapraz kafiye şekilleri .......dan Türk edebiyatına geçmiştir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Felsefi ve toplumsal konuların işlendiği ve beyit nazım birimi ile oluşan nazım şekline ….… denir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Ölen bir kişi için yazılan Divan şiiri türüne ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Savaş, yiğitlik gibi konuları işleyen; esnaf, bekçi, deprem gibi çeşitleri olan en uzun Aşık edebiyatı nazım şekline ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Kasidede "şairin kendini övdüğü" bölüme ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

""Üç Şehitler Destanı” ....... şiir türünün güzel bir örneğidir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"8’li hece ölçüsüyle yazılan ve kendine özgü bir ezgisi olan Aşık edebiyatı nazım şekline ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Divan edebiyatı döneminde hece ölçüsünü kullanmış olan sanatçımızın ….…’dir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Edebiyat Şiir Konusu Üniversite-KPSS Hazırlık Öğrenme Testi
Testi tekrar etmelisiniz.
Tebrikler, başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir