2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Edebiyat-Şiir Konusu Öğrenme Testi

.... ...., şiiri "Nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazım" olarak tanımlar ifadesinde boşluğa hangi isim gelmelidir?

Correct! Wrong!

..... ....., şiiri "Sözcüklerle güzel şekiller kurma sanatıdır" olarak tanımlar."

Correct! Wrong!

......., "ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir" tanımında boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

......, "aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir" tanımında boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

....., "uzun heceleri kısa okumaktır" tanımında boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Duygu ve düşüncelerin coşkulu bir dille anlatan şiire .... şiir denir" tanımında boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

".... şiirlerin çoğu, okuyucuyu coşkulandırdığı için lirik özellikler de taşır" tanımında boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

".... ...., tiyatroda kullanılan şiir türüdür" tanımında boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Türk edebiyatında Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel ...... şiirin en güzel örneklerini vermişlerdir." ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Eski Yunan edebiyatında ...... bu türün ilk örneklerini vermiştir." ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"......, bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamının çekiciliğini, güzelliğini anlatan çobanıl aşkı yansıtan kısa şiirlere denir" ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Pastoral şiirlerin her türlü süsten, yapmacıktan, gösteriş ve söz oyunlarından uzak bir yapısı vardır. Bunlara ...... şiir de denir." ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...... ......, dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir." ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Nazım (şiir) biçimindeki yazılara ..... denir" ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"......, aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır" ifadesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Edebiyat-Şiir Konusu Öğrenme Testi
Testi tekrarlamalısınız.
Tebrikler, başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir