T. D. ve Edebiyat 1

Edebi metinlerin özelliği nedir?

Edebi metinlerin özellikleri:

Muhatabında estetik heyecan (güzellik
duygusu) uyandırır. Doğrudan
bilgilendirme amacı taşımaz.
• Günlük dilden farklı edebî bir dile
sahiptir. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla
kullanılır.
• Ferdî, tek ve biricik eserlerdir.
• Edebî metni oluşturan birimler bütün
içerisinde anlam kazanır.
• Çok anlamlılık söz konudur.
• Anlatıcı öznel bir tutum izler.
• Estetik bir kaygıyla yazılır. Sanatlı
mecazlı anlatıma başvurulur.
• Özel bir iletişim aracıdır. Yaratıldığı
dili konuşan topluluğun yaşamış olduğu
duygusal ve düşünsel gelişmeleri
yansıtır ve kültür taşıyıcısıdır.
• Gerçeğimsi (kurmaca) bir yapıya sahiptir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir