2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Edebi Akımlar Öğrenme Testi

“Meyhane, Nana, Germinal” gibi eserlerin yazarı …...…’dır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Realizmden etkilenen Fransız yazarlarından olan …....…, “Goriot Baba, Vadide Zambak” gibi eserlerin sahibidir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

…....… akımına bağlı sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; dış dünyaya, milli tarih ve renklere, örf ve adetlere önem vermişlerdir. Bu akımın etkisi ile yazılmış eserlerde ak-kara çatışması hâkimdir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Romantizmden etkilenmiş Alman sanatçı …...…’in en önemli eseri, “Wilhelm Tell”dir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

….....… akımında olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiş ve “deneysel roman” türü meydana getirilmek istenmiştir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

….....…, Freud’un görüşlerine dayanır ve “bilinçaltı” dünyasını anlatmaya çalışır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Kırmızı ve Siyah, Vadideki Zambak, Müfettiş” gibi eserler …....… akımının etkisiyle yazılmıştır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

….....… akımında seçkin ve soylu insanlar ele alınmış; “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla hareket edilmiştir. “İnsan doğası ve sağduyu” bu akımın önem verdiği kavramlardır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Realizmden etkilenmiş ve durum öykücülüğünün kuramcısı olan ünlü Rus yazarı …..…’dur. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Romantizmden etkilenmiş Alman yazar …....…’nin “Genç Werther’in Acıları” adlı eseri gençler arasında büyük yankı uyandırmıştır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

“Dışavurumculuk” diye tanımlanan …....… doğayı ve insanı mizaca göre anlatır. Kafka, T.S.Eliot, Joyce gibi yazarlar bu akımın temsilcileridir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Empresyonizme tepki olarak doğan …...… akımı daha çok “resim” alanında görülür. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

“Kuralsızlık kuraldır.” ilkesinin benimsendiği …....… akımının temsilcisi T. Tzara’dır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

“Cromwell” adlı dramının önsözünde romantizmin ilkelerini açıklayan bu Alman sanatçı …........…’nun en ünlü eseri: "Notre Dame'ın Kamburu"dur. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

İnsanın varlığını ve özgürlüğünü savunan …......… akımı kısaca “varoluşculuk” diye tanımlanabilir. Sartre, Camus gibi sanatçılar bu akımın temsilcileridir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Edebiyatımızda klasisizmin temsilcilerinden biri olan …Ahmet Vefik Paşa…’nın “Şecere-i Türk” adlı çevirisi vardır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

............ natüralizmde önemle üzerinde durulan kavramlardan biridir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Klasisizmden etkilenmiş olan bu ünlü Fransız komedi yazarı ….....…’in “Gülünç Kibarlar, Tartuffe, Hastalık Hastası” gibi eserleri çok bilinmektedir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

İnsanın varlığını ve özgürlüğünü savunan ….....… akımı kısaca “varoluşculuk” diye tanımlanabilir. Sartre, Camus gibi sanatçılar bu akımın temsilcileridir. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Realizmin şiire uygulanmış biçimine …....… denir. Bu akımın önemli temsilcileri Lisle, Heredia, Coppee gibi yazarlardır. Boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Edebi Akımlar Öğrenme Testi
Testi tekrar etmelisiniz.
Tebrikler, başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir