2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Düzyazı Türleri Öğrenme Testi

"Bir sanat ya da düşünce yapıtının özünü ve yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yanlarını gerektiğinde belgelerle, örneklerle belirten yazı türüne ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat döneminde görülen bu tür, insanı ve toplum yaşamını geniş bir zaman açısından ele alan olaya dayalı türe ….… denir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüne ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Yazar …..…’te/de denemeden farklı olarak görüş ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş havası içerisinde dile getirir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yazılan kısa ve günübirlik yazılara ….… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Batıda …...… türünün ilk örneklerini Boccacio vermiştir. Edebiyatımızda ise Sait Faik, Memduh Şevket Esendal ve Ömer Seyfettin bu türün başarılı sanatçılarındandır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Ahmet Haşim’in “Frankfurt Seyahatnamesi”, Ahmet Mithat’ın “Avrupa’da Bir Cevalan”, Cenap Şahabettin’in “Hac Yolunda”sı …......…’nın en güzel örnekleri olarak gösterilebilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Konusunu günlük yaşamdan alan, kahramanları genellikle alt tabakadan olan, genellikle manzum olarak yazılan tiyatro türüne …..… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Oyuncuların sahnedeki hareketlerine …....… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Ahmet Kutsi Tecer’in “Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı” adlı eserlerine …....… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince akla …...… türü gelir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Divan edebiyatında karşılığı “ruzname” olan türe …...… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Fuzuli'nin "Şikayetname" adlı eseri …....... türünde yazılmıştır" boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Divan edebiyatında "tezkire" bu türün karşılığı …....…’dir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"…....… türünün ilk örnekleri Fransız edebiyatından yapılan çevirilerdir. Bu türün ilk örneğini Yusuf Kamil Paşa vermiştir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" …...… türünün başlangıcı sayılmaktadır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"…...…’de konular ya tarihten ya da mitolojiden seçilir. Öldürme, yaralama gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Racine, Corneille, Sophokles bu türün başarılı sanatçılarındandır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya …....… adı verilir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Muallim Naci'nin "Ömer'in Çocukluğu" adlı eseri …....... türünde kaleme alınmış güzel bir eserdir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Babürname" adlı eser …...… türünün ilk örneği kabul edilmektedir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Düzyazı Türleri Öğrenme Testi
Testi tekrar etmelisiniz.
Tebrikler, başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir