Duyumun Özellikleri Nedir?

Duymun meydana gelmesi için;

 • Uyarıcı kaynağa ihtiyaç vardır. (Işık, ısı, basınç, açlık gibi)
 • Duyumun gerçekleşmesi uyarıcıyı alacak duyu organlarının sağlam ve yeterli olmasına bağlıdır.
 • Duyum nörofizyolojik bir olaydır. Bu nedenle uyarıcıyı beyne iletecek duyum sinirleri ve sağlıklı bir beyin gereklidir.
 • Uyarıcının iletilebileceği ortamın uygun olması gerekir.
  (Örneğin, ses madde ortamında yayılırken, boşlukta yayılmaz.)
 • Uyarıcının şiddetinin duyum eşikleri arasında olması gerekir

Random Posts

 • Yer çekiminin olmadığı yerlerde bulunan kütle nedir?

  Yer çekiminin olmadığı yerlerde bulunan kütleye eylemsizlik kütlesi denir.

 • Cebriye nedir?

  Cehm b. Safvan’ın (ö.128/745) kurmuș olduğu mezheptir. Kaderi inkâr edip Allah tarafından önceden tayin edilmiş bir kaderin bulunmadığını, insanın fiil […]

 • Antlaşma nedir?

  İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşmeye antlaşma denir.

 • “Göçebe yaşamın Türk sanatına etkisi” nedir?

  Göçebe yaşam nedeniyle Türklerde sözlü edebiyat gelişmiştir. Destanlar, hikayeler, atasözleri (sav), kopuz eşliğinde söylenen şiirler (koşuk) ve ölünün arkasından yakılan ağıtlar (sagu) kulaktan kulağa […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*