“Divan edebiyatının en uzun nazım biçimi” nedir?

Mesnevi, divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir.

 • Kaç çeşit paragraf vardır?

  < h3>Paragraf Çeşitleri Olay paragrafı Fikir paragrafı Tahlil paragrafı Tahlil paragrafı

 • Başlıca İtikadi Mezhepler nedir?

  Başlıca İtikadi Mezhepler Ehl-i sünnet Ehl-i bid’at Selefiyye Eş’ariyye Maturidiyye   Haricilik Mürcie Şia Mutezile Cebriye

 • Romanın yapı unsurları nedir?

  < h3>Romanın Yapı Unsurları 1. Olay: Romanda yaşanan ya da yaşanabilir olaylar ele alınabilir. Olaylar birbirini destekleyen sebep-sonuç ilişkisi içinde […]

 • “Nazire” nedir?

  Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak, aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*