2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Divan Edebiyatı Yazar-Eser Testi

"Divan-ı Kebir" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Selçuklu Şehnamesi" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Mantıku’t-Tayr" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Garipname" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"İskendername" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Vesileyü’n-Necat" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Mecalisü’n-Nefais" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Cemşid ü Hurşid" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Leyla vü Mecnun" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Hüsrev ü Şirin" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Mecalis-i Seba" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

"Muhakemetü’l-Lügateyn" kimin eseridir?

Correct! Wrong!

Divan Edebiyatı Yazar-Eser Testi
Sonuç
Testi tekrar etmelisiniz.
Başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir