“Dinî-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı” nedir?

Dinî-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı: Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra
12. yüzyılda Türkistan’da Ahmet Yesevi ile başlayan halk edebiyatı koludur. 13. yüzyılda
şeyhler tekkelerini kurmuş, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikat çevreleri oluşmuştur.

Mevlana’nın tasavvuf anlayışı etrafında şekillenen Mevlevilik, daha çok aydın kesimde ve
şehir, kasaba merkezlerinde yayılmıştır. Hacı Bektaş Veli’nin tasavvuf anlayışı etrafında
şekillenen Bektaşilik, daha çok halk tabakası arasında yayılmıştır.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*