“Dadaizm” nedir? Temsilcileri Kimdir?

Dadaizm

• Dadaistler devamlı şüphe içinde olup hiçbir şeyin doğruluğuna ve varlığına
inanmamışlardır.
• Sanatta dil, şekil, kafiye uyumuna hiç önem vermemişler, şiirin bu uyumlardan
uzaklaştıkça değer kazanacağını savunmuşlardır.
• Gülünçlüğü, kabalığı ve bayağılığı ön plana çıkarmışlardır.
• Tristan Tzara, Louis Aragon, Paul Eleuard önemli temsilcileridir.

  • Teknokrat nedir?

    Sanayi, ekonomi ve devlet yö netiminin politikacılar değil uzmanlar, teknisyenler ve uygulayıcılar tarafından yönetilmesine dayanan teknokrasi anlayışından yana olan kimselere […]

  • AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Kitabı Test Çöz
  • “Tegazzül” nedir?

    Tegazzül: G azel söyleme anlamına gelir. Kasidede, kaside ile aynı ölçü ve uyakta bir gazel söylenmesidir. Bu bölümün her kasidede […]

  • Gizlilik Politikamız

    acikoku.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*