“Cümlenin Yardımcı Ögeleri” nedir?

Cümlenin Yardımcı Ögeleri (Nesne, Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci)

Nesne(düz tümleç):
Öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa nesne denir.
-İsim cümleleri nesne almaz.

a)Belirtili Nesne:
Daima ismin “i” halinde bulunur. Yükleme sorulan
“neyi,kimi” sorularından birine cevap verir.
Örnek: Ali kitabı okudu.

b)Belirtisiz Nesne:
Daima yalın halde bulunur.Özneyi bulduktan sonra
ikinci soracağımız “ne kim” sorularından birine cevap
verir`;ancak bu soru özneyle de karıştığında en
doğrusu yüklemin kökünden sonra “ılan kim, ilen
kim, ilen ne, lan ne” sorularından birini getirmektir.
Örnek: Ali çay içti(içilen ne -> çay)
Annem çamaşır yıkadı.(yıkanılan ne …..)

Dolaylı Tümleç:
Öznenin yaptığı işin yerini daha,daha doğrusu yönünü
gösteren ögedir.Yükleme
sorulan”neye,neyde,neyden,kime,kimde,kimden,
nereye,nerede,nereden,” sorularından birine cevap
verir.

Uyarı: Her dolaylı tümleç ismin “e,de,den” hallerinden
birinde bulunur.Zaman ve durum bildirirse zarf
tümleci olur.
Örnek: Akşama Urfaya gideceğim.

Zarf Tümleci: Yüklemi,zaman,ölçü,miktar,yer yön
bakımından tamamlayan ögedir.Yükleme sorulan
“nasıl,ne zaman,ne kadar,ne,neden,niçin”
sorularından birine cevap verir.
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

Edat Tümleci:Yüklemin sebep,vasıta,araç ve birliktelik
yönüyle tamamlayan ögedir.Yükleme sorulan neyle
kimle ,niçin sorularından birine cevap verir.
Örnek: Allahtan korktuğu için kötülük yapmıyor.

 

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*