T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Cumhuriyet (1940-1960) döneminde hikayecileri” kimdir?

Cumhuriyet (1940-1960) döneminde hikayecileri

Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Sâmiha Ayverdi, Abdülhak Şinasi
Hisar gibi bazı sanatçılar bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı
amaçlamış bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir.

Sait Faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu, Haldun Taner, Yusuf Atılgan, Rasim
Özdenören, Füruzan, Bilge Karasu, Oğuz Atay, Nezihe Meriç gibi sanatçılar modernist
tarzda hikâyeler yazmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir