“Cumhuriyet (1940-1960) döneminde hikaye” nedir?

1940-1960 döneminde hikâye türünde farklı eğilimler görülmeye başlanmıştır. Bu
dönemde bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan ve modernist hikâyeler yazılmıştır.

Random Posts

 • Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

  Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Sosyoloji 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf […]

 • Psikoloji nedir?

  Psikoloji, eski Yunancada ruh anlamına gelen ‘psyche’ ile bilgianlamına gelen ‘logos’ sözcüklerinden oluşmuştur ve sözcük olarakkarşılığı ‘ruh bilgisi’ anlamı vardır.

 • “Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri” nedir?

  16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da âşık denen kişilerce ortaya konan, kendine özgü biçim ve içeriği olan halk edebiyatı koludur. Âşık edebiyatı, […]

 • Algıyı Etkileyen Faktörler Nedir?

  Büyük, şiddetli, aniden otaya çıkan, yeni, tekrarlanan, hareket eden, birey için önemli olan uyarıcılar dikkat çeker. Hazırlayıcı Kurulum: İnsanın dikkati, […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*