AÖL Seçmeli Coğrafya 2 (Coğrafya 6) Kitabı Ders Notları ve Testler

AÖL SEÇMELİ COĞRAFYA 2 (COĞRAFYA 6) ÖZETİ

Hazır değil…

Random Posts

 • Maturidilik nedir?

  Akaid konusunda Ebu Mansûr Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin (ö. 333/944) görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mezhebine Maturîdiyye denilir. Ehl-i sünnetin […]

 • Güdüler Hiyerarşisi Nedir?

  Hümanist (insancıl) yaklaşımın temsilcilerinden A. Maslow, insan ihtiyaçlarını bir piramit şeklinde en temel olanlardan en karmaşık olanlara doğru sıralamıştır. Ona […]

 • Allah Peygamberlerle Nasıl İletişim Kurar?

  Şûra suresi, 51. ayet : Alla͕h bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur͘ yahut bir elçi gönderip izniyle […]

 • Türk ve Dünya Edebiyatı’nda Yapma (Suni) Destanlar

  Türk ve Dünya Edebiyatı’nda Yapma (Suni) Destanlardan bazıları şunlardır: Kaybolmuş Cennet: Milton (İngiliz edebiyatı) Kurtarılmış Kudüs:Tasso (İtalyan edebiyatı) Çılgın Orlando: […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*