“Cengiz Han Yasası’nda Sosyal Hayata ve Devler İdaresine Ait Kanunlar” nedir?

Cengiz Han Yasası’nda Sosyal Hayata ve Devler İdaresine Ait Kanunlar

Cengiz Han, Ali bin Ebutalip yakınlarına herhangi bir şekilde vergi mükellefiyeti
yükletilmesini yasaklamıştır. Keza fakirlerden, Kur’an hafızlarından, dinî hukuk bilginlerinden,
dinlerin ruhani başkanlarından, tabiplerden, bilim adamlarından, hayatlarım
ibadete adamışlardan, müezzinlerden, ölüleri yıkayanlardan da vergi alınmasını
menetmiştir. Her türlü ibadet yerine saygı gösterilmesi de esastır.
Bir kimsenin arkadaşlarından fazla doyması, yemek sofrası, yemek tabağı ve ateşin
üzerinden atlayarak geçmesi yasaklanmıştır
Suya el sokma yasaklanmış, su almak için bir kap kullanma emredilmiştir.
Hükümdara veyahut herhangi bir adama hitap edildiği zaman lâkap ve unvanlar
kullanmayı menetmiştir. Muhatabın ismini söylemekle yetinmeyi emretmiştir.
Suçlu, general bile olsa kendisini cezalandırmak için hükümdarın gönderdiği memurun
emrine itaat etmeli, onun önünde eğilerek ve diz çökerek saygı göstermeli,
onun emrinin (idam dâhil) yerine getirilmesini engellenmemelidir.
Cengiz Yasası daimî posta teşkilâtı yapılmasını emretmiştir, ta ki devlet içinde
olup biten vakalar hakkında seri bir surette bilgi almak mümkün olsun.
Cengiz Yasası yalan söylemeyi, hırsızlığı, zinayı, gayrimeşru ilişkiyi yasaklamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*