Cebriye nedir?

Cehm b. Safvan’ın (ö.128/745) kurmuș olduğu mezheptir. Kaderi inkâr edip Allah tarafından önceden tayin edilmiş bir kaderin bulunmadığını, insanın fiil ve tavırlarında tamamen serbest olduğunu savunan Kaderiye inancına bir tepki olarak doğduğu kabul edilir. Cehm b. Safvan Kaderiyye’nin anlayışına karşı cebr akidesini, yani insanın yaptığı
işlerde tercih imkânının olmadığı; davranışlarını zorunlu olarak yaptığı görüşünü ileri sürmüştür.

Random Posts

 • “Yapısına Göre Cümleler” nedir?

  < strong>Ç. Yapısına Göre Cümleler Cümlelerde; yargı (yüklem) sayısına ya da yan cümlecik olup olmamasına bakılır. Cümleler yapısı yönüyle dörde […]

 • Hücre çeperinin yapısı nasıldır?

  S elülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur.

 • Tutumun işlevleri nedir?

  Tutumların çeşitli işlevleri vardır: Değer yargılarımız ve kendilik algımız tutumlarımıza yansır. Birlikte olma ve sevgi güdüsü ile birey kendisini, aynı […]

 • Öğrenme Tanımı ve Özellikleri Nedir?

  Öğrenme Nedir? Öğrenme; Okuyarak veya yaşayarak, bilinçli veya bilinçsizce, kendi kendinden veya diğer kaynaklardan alınan bilgi ve duygunun davranış veya […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*