KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Türk Devleti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü dünya devletlerince tanınmasını sağlayan antlaşma hangisidir?

Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulanTürk Devleti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü dünya devletlerince tanınmasını sağlayan antlaşma Lozan […]

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Lozan Antlaşması’nda nüfus mübadelesinde nereler yerleşik sayılmıştır?

Lozan Antlaşması’nda nüfus mübadelesinde, Batı Trakya’daki Türkler ile Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Rumlar yerleşik sayılmıştır.

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi‘nden sonra verilmiştir.

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı ve son şeklini aldığı antlaşma hangisidir?

Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı ve son şeklini aldığı antlaşma Kars Antlaşmasıdır. (13 Ekim 1921)

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Kurtuluş Savaşı’nda ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halktan yardım toplamak için çıkartılan yasa hangisidir?

Kurtuluş Savaşı’nda ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halktan yardım toplamak için Tekallf-i Milli Yasası çıkarılmıştır.

KPSS Tarih, Nedir?, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na İstanbul Hükümetiyle birlikte TBMM’yi de çağırmalarındaki temel amaç nedir?

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na İstanbul hükümetiyle birlikte TBMM’yi de çağırmalarındaki temel amaç., iki hükümet arasındaki […]

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti arasındaki görüş ayrılığının netleşmesi ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a geri çağrılmasına neden olan gelişme hangisidir?

Havza Genelgesi, Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti arasındaki görüş ayrılığının netleşmesine ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a […]

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması’nın çok ağır olması ve köklü bir barışın sağlanamaması neye zemin hazırlamıştır?

I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması’nın çok ağır olması ve köklü bir barışın sağlanamaması […]

KPSS Tarih, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Gizli antlaşmalar ve silahlanma yarışını engelleyerek, dünya barışının sağlanması için Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına hangi gelişme ile karar verilmiştir?

Gizli antlaşmalar ve silahlanma yarışını engelleyerek, dünya barışının sağlanması için Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına Wilson ilkeleri […]