KPSS Tarih, Nedir?, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Sultan başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet eden ve ünlü komutan ile devlet adamlarından oluşan divanın adı nedir?

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Sultan başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet eden ve ünlü komutan ile devlet […]

KPSS Tarih, Nedir?, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Büyük Selçuklularda ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta yaptınlan ve başmüdürlüğünü İmam-ı Gazali’nin yaptığı medresenin adı nedir?

Büyük Selçuklularda ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta yaptırılan ve başmüdürlüğünü İmam-ı Gazali’nin yaptığı medresenin […]

KPSS Tarih, Nedir?, Tarih Bilgi Bankası, YKS Tarih

Büyük Selçuklularda ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından Farsça yazılan ve devletin hayat tarzı ile aksayan yanlarını ele alan eserin adı nedir?

Büyük Selçuklularda ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından Farsça yazılan ve devletin hayat tarzı ile aksayan […]