• 0

    Mantık 2

    SEMBOLİK (MODERN) MANTIK  A. SEMBOLİK MANTIĞA GECİŞ B. ONERMELER MANTIĞI 1. Önerme ve Yapısı 2A. SEMBOLİK MANTIĞA GECİŞ B. ONERMELER […]

  • 0

    Mantık 1

    Mantık Nedir? Mantığın Konusu Nedir? Mantık, “Nutuk” kelimesinden, yani “konuşmak”tan türeyen bir kavramdır. Farabi’nin görüşüyle; bu iç ve dış konuşma biçiminde gerçekleşir. […]