T. D. ve Edebiyat 1

Masalın Bölümleri – Masal kaç ana bölümden oluşur?

Masalın Bölümleri – Masal kaç ana bölümden oluşur? Masal üç ana bölümden oluşur: 1. Döşeme: […]

T. D. ve Edebiyat 1

“Hecelerin arasında daha önceden bir kalıpla belirlenmemiş ama orijinal bir bağlantı içinde oluşturulan ölçü” burada tanımlanan nedir?

Serbest ölçü.

T. D. ve Edebiyat 1

Benzetme amacı güdülmeden, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözün başka bir söz yerine kullanılması sanatına ne denir?

Mecazımürsel (Ad Aktarması/Düzdeğişmece).

T. D. ve Edebiyat 1

Yaşadığı dünyayı, olayları ve insanları herkesten farklı algılayan, kuvvetle duyan, duyduklarını duyuran ve güzellik yaratan insana ne denir?

Şair.

Nedir?, T. D. ve Edebiyat 1

“Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan sözcükler” nedir?

İsim.

Nedir?, T. D. ve Edebiyat 1

Olay Hikayesi ve Durum Hikâyesi Arasındaki Farklar Nedir?

Olay Hikayesi ve Durum Hikayesi Arasındaki Farklar Maddeler Halinde Olay ve durum hikayesi farkları: a. […]

Kimdir?, T. D. ve Edebiyat 1

Hikâyenin Cumhuriyet Dönemi’nde ulaşması ve edebiyatımızın Anadolu’ya açılması hususundaki öncüleri kimdir?

Hikâyenin Cumhuriyet Dönemi’nde ulaşması ve edebiyatımızın Anadolu’ya açılması hususunda, Halide Edip, Yakup Kadri ve Refik […]

Kimdir?, T. D. ve Edebiyat 1

Türk Edebiyatı’nda ilk hikaye örneğini kim yazmıştır?

Türk Dili ve Edebiyatı – Türk Edebiyatı’nda ilk hikaye örneğini kim yazmıştır? Türk Edebiyatı’nda ilk […]

Nedir?, T. D. ve Edebiyat 1

Olay ağırlıklı metinlerde mekân, varlık ve nesneleri ayırıcı nitelikleriyle okuyucuya tanıtmak üzere kurulmuş paragraflara ne denir?

Tasvir paragrafı.

Nedir?, T. D. ve Edebiyat 1

Bir olayı, olay kişilerinin davranışlarını, bir meseleyi, bir fikri, bir özelliği çözümleme yoluyla ele alan paragraflara ne denir?

Tahlil paragrafı.

T. D. ve Edebiyat 1

“Bir fikri, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir yargıyı, bir durumu, bir isteği belirten; bir fikrin, bir yardımcı fikrin anlatıldığı cümle ya da cümleler topluluğudur” neyin tanımıdır?

Paragraf.

Nedir?, T. D. ve Edebiyat 1

Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin kullandığı, genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dile ne denir?

Argo.