AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Yoğunluğu 1,1 g/L olan bir şeker çözeltisinin 80 mL sinde 16 g şeker vardır. Bu çözeltiye aynı sıcaklıkta 12 g şeker eklersek çözeltinin kütlece şeker yüzdesi ne olur? (Eklenen şekerin hepsi çözünüyor).

Yoğunluğu 1,1 g/L olan bir şeker çözeltisinin 80 mL sinde 16 g şeker vardır. Bu çözeltiye aynı […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Kütlece %37 HCl içeren bir HCl çözeltisinin yoğunluğu 1,18 g/mL olduğuna göre çözeltinin molaritesi kaçtır? (H:1, Cl:35,5)

Kütlece %37 HCl içeren bir HCl çözeltisinin yoğunluğu 1,18 g/mL olduğuna göre çözeltinin molaritesi kaçtır? (H:1, Cl:35,5) […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Bir X katısını oda koşullarında çözünürlüğü 60 gramdır. Toplam 67 g X ve su karıştırıldığında 3 g X çözünmeden kalıyorsa, karışımda kaç g su kullanılmıştır?

Bir X katısını oda koşullarında çözünürlüğü 60 gramdır. Toplam 67 g X ve su karıştırıldığında […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Sabit hacimli bir kapta bulunan 4 g He gazı 1,2 atm basınç yapmaktadır. Sıcaklık değişmeden kaç g CH4 ekleyelim ki basınç 1,8 atm olsun. (He:4, C:12, H:1)

Sabit hacimli bir kapta bulunan 4 g He gazı 1,2 atm basınç yapmaktadır. Sıcaklık değişmeden […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Sabit hacimli bir kapta bulunan CH4 gazının basıncı 1 atmosferdir. Kaba sıcaklık sabit iken aynı kütlede He gazı eklersek basınç ne olur? (C:12, H:1, He:4 )

Sabit hacimli bir kapta bulunan CH4 gazının basıncı 1 atmosferdir. Kaba sıcaklık sabit iken aynı kütlede […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

1 mol NH3 gazı, bulunduğu kaba 1,2 atm basınç yapmaktadır. Sıcaklık ve hacim sabit tutularak gazın %60’ı ayrıştırılıyor. Son durumda basınç ne olur?

1 mol NH3 gazı, bulunduğu kaba 1,2 atm basınç yapmaktadır. Sıcaklık ve hacim sabit tutularak gazın […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta bulunan katı haldeki 1 mol S, 1 mol O2 gazı ile yakılıyor. Tepkime sonucunda kaptaki gazın basıncında nasıl bir değişiklik olur?

Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta bulunan katı haldeki 1 mol S, 1 mol O2 gazı […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Pistonlu bir kapta 2 mol NH3 gazının tamamı N2 ve H2 gazına ayrılırsa gaz yoğunluğu ne olur? (Her 2 durumda sıcaklığın aynı olduğu kabul edilecek)

Pistonlu bir kapta 2 mol NH3 gazının tamamı N2 ve H2 gazına ayrılırsa gaz yoğunluğu ne olur? (Her […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Oda koşullarında hareketli pistonlu bir kapta bulunan bir X gazının 0,2 molü 4 L hacim kaplamaktadır. Kaba aynı koşullarda 1,2 g helyum gazı ilave edilirse hacim ne olur? (He:4 )

Oda koşullarında hareketli pistonlu bir kapta bulunan bir X gazının 0,2 molü 4 L hacim […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

P1.V1 = P2.V2 eşitliği Boyle Mariotte yasasının (mol sayısı ve sıcaklık sabit) formülüdür. Bu eşitliği ideal gaz denklemi yardımıyla nasıl buluruz?

P1.V1 = P2.V2 eşitliği Boyle Mariotte yasasının (mol sayısı ve sıcaklık sabit) formülüdür. Bu eşitliği ideal gaz […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Charles, Gay Lussac, Boyle Mariotte, Birleşik gaz denklemi formüllerini bilmeden sadece İdeal gaz denklemi yardımıyla, bu konularla ilgili soruları çözebilir miyiz?

Charles, Gay Lussac, Boyle Mariotte, Birleşik gaz denklemi formüllerini bilmeden sadece İdeal gaz denklemi yardımıyla, […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Birinci iyonlaşma enerjisi 183k.cal/mol olan X elementi ile birinci iyonlaşma enerjisi 270k.cal/mol olan Y elementlerinin F ile yaptığı bileşiklerden hangisi daha polardır?

Birinci iyonlaşma enerjisi 183k.cal/mol olan X elementi ile birinci iyonlaşma enerjisi 270k.cal/mol olan Y elementlerinin […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Halojenler ile potasyumun elektronegatiflik değerleri; K=0,8, F = 4, Cl=3, Br=2,8 ve I=2,5 olduğuna göre KF, KCl, KBr, KI bileşiklerinin iyonik karakterleri nasıl sıralanır?

Halojenler ile potasyumun elektronegatiflik değerleri; K=0,8, F = 4, Cl=3, Br=2,8 ve I=2,5 olduğuna göre […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden Y nin elektron ilgisi X den, X in ise değerlik elektron sayısı ise Y den fazladır. Sadece bu bilgilerle X ve Y nin grupları hakkında ne söyleyebiliriz?

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden Y nin elektron ilgisi X den, X in […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden X in atom çapı Y nin atom çapından daha büyük olmasına rağmen X in birinci iyonlaşma enerjisi Y nin birinci iyonlaşma enerjisinden daha büyükse bu olayı nasıl açıklarsınız?

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden X in atom çapı Y nin atom çapından […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

CO ve C2H4 gazlarının toplam hacmi 30 litredir. Bu karışımın tamamı yeterli miktarda O2ile yakıldığında aynı koşullarda 50 L CO2 elde edildiğine göre başlangıçta kaç L CO vardı?

CO ve C2H4 gazlarının toplam hacmi 30 litredir. Bu karışımın tamamı yeterli miktarda O2ile yakıldığında aynı […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Eşit kütlelerde alınan Mg ve O2 elementlerinin tam verimle tepkimesi sonucu 10 g MgO elde edildiğine göre hangi elementten kaç g artmıştır? (Mg:24, O:16)

Eşit kütlelerde alınan Mg ve O2 elementlerinin tam verimle tepkimesi sonucu 10 g MgO elde edildiğine […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan bir karışımın 0,3 molü yakıldığında normal koşullarda toplam 11,2 L CO2 elde edildiğine göre karışımdaki CH4 kaç mol dür?

CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan bir karışımın 0,3 molü yakıldığında normal koşullarda toplam 11,2 L CO2 elde edildiğine […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

XYZ4 bileşiğinin 0,2 molü 24 gramdır. X, Y, Z atomlarının kütlece birleşme oranları (X:Y:Z) sırasıyla 3:4:8 olduğuna göre her atomun atom ağırlığını bulun.

XYZ4 bileşiğinin 0,2 molü 24 gramdır. X, Y, Z atomlarının kütlece birleşme oranları (X:Y:Z) sırasıyla 3:4:8 […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Bir kaba 90 g su koyalım ve düzenli olarak bu kaptan saniyede 1 trilyon (1.1012) su molekülünün buharlaştığını varsayalım. Kaptaki suyun tamamının buharlaşması için geçen süre ne olur?

Bir kaba 90 g su koyalım ve düzenli olarak bu kaptan saniyede 1 trilyon (1.1012) […]

AYT-YKS Kimya, Kimya Bilgi Bankası, KPSS Kimya

Demir atomunun elektron dizilimi; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 şeklinde olduğuna göre Fe+2 ve Fe+3 iyonlarının elektron dizilimi nasıl olur?

Demir atomunun elektron dizilimi; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 şeklinde olduğuna göre Fe+2 ve Fe+3 iyonlarının elektron dizilimi nasıl olur? 4s ve […]

Kitap Özetleri, KPSS Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyat Bilgi Bankası, YKS Edebiyat

Robinson Crouse (Daniel Defoe) Kitabı Kısa Özeti Maddeler Halinde

Robinson Crouse (Daniel Defoe) Kitabı Kısa Özeti Maddeler Halinde: Issız bir adaya düşen ve o […]

Kitap Özetleri, KPSS Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyat Bilgi Bankası, YKS Edebiyat

Pembe İncili Kaftan (Ömer Seyfettin) Kitabı Kısa Özeti Maddeler Halinde

Pembe İncili Kaftan (Ömer Seyfettin) Kitabı Kısa Özeti Maddeler Halinde: Osmanlı devletinin başında bu dönemde […]