• 0

  “Akl-ı Selim” nedir?

  Akl-ı Selim, Sağduyu, hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan […]

 • 0

  “A’râf” nedir?

  A’râf “sur, dağ ve tepenin en yüksek kısmı” manasındaki ͚urf’un çoğuludur. A’râf suresinin 46. ayetinde yer alan bu kavramın sırat […]

 • 0

  “Havz” nedir?

  Hadislerde bildirildiğine göre kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Bu havuzdan o peygamberin kendisi ve ümmeti içecektir. Peygamber Efendimiz’in […]

 • 0

  “Sırat” nedir?

  Sırat; kelime olarak yol, cadde, geçit anlamlarındadır. Terim olarak ise ahirette herkesin görüp yürüyeceği yol veya köprüye denir. Sırat; mahşer […]

 • 0

  “Ba’s” nedir?

  “Ba’s” sözlükte “Birini kaldırıp harekete geçirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek” anlamındadır. İslami literatürde ise “Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere kıyamet gününde […]

 • 0

  “Kıyamet” nedir?

  Kıyamet, sözlükte “kalkmak”, “dikilmek”, “ayaklanmak” anlamlarına gelen kıyamet, bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilmesi ve […]

 • 0

  “Berzah Âlemi” nedir?

  Sözlükte “iki şey arasındaki engel” manasına gelen berzah kelimesi, dini terim olarak ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba͚s) kadar sürecek olan […]

 • 0

  “Barnaba İncili nedir?

  Dört İncil’den başka, Hristiyan âleminde gizli tutulmaya çalışılan ve okunması yasak sayılan kitaplardan olan bir başka İncil daha vardır ki […]

 • 0

  “İman” nedir?

  İman, sözlük anlamı olarak; “tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, ikrar etmek, şüpheye yer […]

 • 0

  “Ömer Nasuhi Bilmen” kimdir?

  Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971), Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci diyanet iİşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimidir. Eserleri: Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kāmûsu. […]

 • 0

  “Akaidin Amacı” nedir?

  Akaidin amacı, öncelikle; iman esaslarının açıklamasını yapmak, bunları yorumlamak, gerek akli gerekse naklî delillerle bunların ispatını gerçekleştirmek, aynı zamanda savunmaktır. […]

 • 0

  “Akaid” nedir?

  Akide kelimesi sözlükte, gönülden bağlanılan, düğüm atmışcasına inanılan şey anlamına gelir. Akide kelimesinin çoğulu olan “Akaid” ise terim olarak; inanılan […]

 • 0

  “Din” Nedir?

  “Din” kelimesinin sözlük anlamı; usul, âdet, tutulan yol, hüküm, mükâfat ve ceza, itaat olarak tanımlanır. İslam âlimlerine göre “din”, akıl […]