• 0

  “Köy” nedir?

  Köy: Sınırları belli olan ve bu sınırlar içinde toplu ya da dağınık hâlde meskenlerden oluşan tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığı, […]

 • 0

  “Akl-ı Selim” nedir?

  Akl-ı Selim, Sağduyu, hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan […]

 • 0

  “Kader ve Kaza” nedir?

  Kader, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin hepsinin Allah tarafından bilinmesi ve irade edilmesi manasında kullanılır. Kaza ise ezelde […]

 • 0

  “A’râf” nedir?

  A’râf “sur, dağ ve tepenin en yüksek kısmı” manasındaki ͚urf’un çoğuludur. A’râf suresinin 46. ayetinde yer alan bu kavramın sırat […]

 • 0

  “Havz” nedir?

  Hadislerde bildirildiğine göre kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Bu havuzdan o peygamberin kendisi ve ümmeti içecektir. Peygamber Efendimiz’in […]

 • 0

  “Sırat” nedir?

  Sırat; kelime olarak yol, cadde, geçit anlamlarındadır. Terim olarak ise ahirette herkesin görüp yürüyeceği yol veya köprüye denir. Sırat; mahşer […]

 • 0

  “Ba’s” nedir?

  “Ba’s” sözlükte “Birini kaldırıp harekete geçirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek” anlamındadır. İslami literatürde ise “Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere kıyamet gününde […]

 • 0

  “Kıyamet” nedir?

  Kıyamet, sözlükte “kalkmak”, “dikilmek”, “ayaklanmak” anlamlarına gelen kıyamet, bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilmesi ve […]

 • 0

  “Berzah Âlemi” nedir?

  Sözlükte “iki şey arasındaki engel” manasına gelen berzah kelimesi, dini terim olarak ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba͚s) kadar sürecek olan […]

 • 0

  “Ahirete İman” nedir?

  Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir. Terim olarak ahiret, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata denir. […]

 • 0

  “Barnaba İncili nedir?

  Dört İncil’den başka, Hristiyan âleminde gizli tutulmaya çalışılan ve okunması yasak sayılan kitaplardan olan bir başka İncil daha vardır ki […]

 • 0

  “Allah’ın Sıfatları” nedir?

  Allah’ın varlığına inanmakla kalmayıp, aynı zamanda O yüce varlıkta bulunması zorunlu sıfatların varlığına ve O’nun zâtına yakışmayan noksan sıfatlardan münezzeh […]

 • 0

  “İmanın rükünleri” nedir?

  İmanın rükünleri, tasdik ve ikrardır. İmanın temeli ve vazgeçilmez rüknü, inanılacak hususları kalbin tasdik etmesidir. Bir kişi inandığını diliyle onaylasa […]

 • 0

  “İman” nedir?

  İman, sözlük anlamı olarak; “tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, ikrar etmek, şüpheye yer […]

 • 0

  “Ömer Nasuhi Bilmen” kimdir?

  Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971), Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci diyanet iİşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimidir. Eserleri: Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kāmûsu. […]

 • 0

  “Akaidin Amacı” nedir?

  Akaidin amacı, öncelikle; iman esaslarının açıklamasını yapmak, bunları yorumlamak, gerek akli gerekse naklî delillerle bunların ispatını gerçekleştirmek, aynı zamanda savunmaktır. […]

 • 0

  “Akaidin Konusu” nedir?

  Akaidin konusunu imanın altı esası ve bunlara ilişkin meseleler oluşturur. Altı iman esasını üç ana başlık altında toplayabiliriz; Kadere iman; […]

 • 0

  “Akaid” nedir?

  Akide kelimesi sözlükte, gönülden bağlanılan, düğüm atmışcasına inanılan şey anlamına gelir. Akide kelimesinin çoğulu olan “Akaid” ise terim olarak; inanılan […]

 • 0

  “Din” Nedir?

  “Din” kelimesinin sözlük anlamı; usul, âdet, tutulan yol, hüküm, mükâfat ve ceza, itaat olarak tanımlanır. İslam âlimlerine göre “din”, akıl […]

 • 0

  YTY TÜRKÇE – PARAGRAF KONUSU

  Paragraf sorularının anlaşılabilmesi ve kolay çözümlenebilmesi için sizlere aşağıdaki gibi bir yol haritası çizdik. Konuyu okuduktan sonra bolca örnek çözmeniz […]

 • 0

  CÜMLEDE ANLAM

  Cümle:Kendi içinde anlam ve yargı bütünlüğü taşıyan dil bilgisi kurallarına uyan söz dizimine cümle denir.Bu tanıma göre, cümlenin iki temeli vardır : […]

 • 0

  “Güzel Adlandırma” nedir?

  Güzel Adlandırma: insanların duymaktan hoşnut olmadıkları bazı durumlar için kullandıkları sözcükler güzel adlandırma olarak ifade edilir. Örnek: ‘’Öldü’’demek yerine’’son yolculuğuna […]

 • 0

  “Dolaylama” nedir?

  Dolaylama: Bir sözcükle anlatıla bilecek bir şeyi birden çok sözcükle anlatma işidir. Örneğin: ‘’ top’’ sözcüğü yerine meşin yuvarlak, ‘’turizm’’ […]

 • 0

  “Atasözü” nedir?

  Uzun gözlem ve deneyimleredayalı, kısa ama özlü anlamlar içeren ders niteliğindeki sözlere atasözü denir.  Atasözlerinin söyleyeni belli değildir yani atasözleri […]

 • 0

  “Deyim” nedir?

  Deyim: Bir durumu bir olayı karşılamak amacıyla kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. Uyarı: Deyimler kalıplaşmış olduklarından deyimi oluşturan sözcüklerden hiçbirini […]

 • 0

  “Yansıma Sözcükler” nedir?

  Yansıma Sözcükler: Doğadaki varlıkların çıkarmış oldukları seslerden etkilenerek ortaya konan sözcüklere yansıma denir. Güm, cız, gür, şır, pat, tık, hav, […]