Buhran nedir?

Bir ülkede veya ülkeleri arasında toplumun veya bir kuruluşun  yaşamında görülen zor döneme buhran denir.

Random Posts

 • Blog Nedir?

  K işisel gözlemlerden ve diğer kaynaklardan yapılan alıntılardan oluşan, genellikle bir kişi tarafından yürütülen ve çevrimiçi bir günlük, sıklıkla güncellenen […]

 • “Yakın Anlamlı Kelimeler” nedir?

  Yakın Anlamlı Kelimeler: Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı […]

 • “Türk edebiyatında efsane konusunda öncülük yapanlar” kimdir?

  T ürk edebiyatında ise Pertev Naili Boratav, Saim Sakaoğlu, Şerif Aktaş, Metin Ergun’un çalışmaları bulunmaktadır.

 • “Engizisyon” nedir?

  O rta Çağda, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*