AÖL Tarih 1 Online Test
Biyoloji 1

Aöl Biyoloji 1 – 1. Ünite Testi 2019-2020 Dönemi

1. İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verdiği için besinlerde nişasta olup olmadığını tespit etmek için iyot çözeltisi kullanılır. Buna göre hangisine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi-mor renk oluşması beklenir?

Correct! Wrong!

2. Biüret çözeltisi protein varlığında pembe-mor renk verir. Buna göre çeşitli besin maddeleri konan deney tüplerinden hangisine biüret çözeltisi damlatıldığında pembe-mor renk oluşması beklenir?

Correct! Wrong!

3. Hangisi enzim aktivitesini arttırıcı yönde etki eder?

Correct! Wrong!

4. Bazı amino asitlerin sentezi için gerekli olan, eksikliğinde deride solgunluğa fazlalığında ise alerjik rahatsızlıklara neden olan mineral hangisidir?

Correct! Wrong!

5. Hücre zarının temel bileşeni ve hücrenin enerji kaynağı olan, suda çözünmediği hâlde eter, kloroform gibi çözücülerde çözünen molekül hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Suyun canlılar için önemine ilişkin olarak hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Hangisinde protein yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir?

Correct! Wrong!

8. Üreme olayının temel amacı hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

10. Canlıların, yaşamak, üremek, büyümek için gerçekleştirdikleri sindirim, solunum ve boşaltım gibi yaşamsal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

11. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır?

Correct! Wrong!

12. Yaşamın devamı için hücre içi veya vücut içi ortamın, sıcaklık, madde yoğunluğu ve pH gibi birçok değer bakımından belirli bir dengede olması durumuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

14. Vitaminlerle ilgili hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’da hem de RNA’da bulunan bir moleküldür?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir?

Correct! Wrong!

17.Aşağıdakilerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup bitki hücresinde hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?

Correct! Wrong!

18. Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

19.Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerden biridir?

Correct! Wrong!

20. DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

BİYOLOJİ 1 DERS NOTLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir