Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları Nedir?

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

  • I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi ile kurulan ve zaman içerisinde değişikliğe uğrayarak 1914’e kadar gelen Avrupa siyasi haritasının değişmesine ve güçler dengesinin yıkılmasına sebep oldu. Rusya, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları yıkıldı ve tarih sahnesine yeni devletler çıktı.
  • Avrupa’da savaşın kazanan tarafı olan, İtilaf Devletleri lehine yeni bir siyasi harita ve güçler dengesi ortaya çıktı.
  • Yıkılan imparatorluklar sonrasında oluşan siyasi boşlukta; başta İngiltere olmak üzere İtalya, Fransa ve Japonya gibi devletler güç kazandı.
  • Savaşa katılan yaklaşık 65 milyon civarındaki askerin 9,2 milyonu ve 6,6 milyon sivil insan öldü.
  • Savaş sonrasında sınırların yeniden çizilmesi sonrasında bölünmelerin sonucu olarak azınlıklar sorununu ortaya çıktı.
  • I. Dünya Savaşı’nın büyük yıkımının sonuçlarıyla tekrar yüzleşmemek adına önemli bir girişim olarak, Milletler Cemiyeti kuruldu.
  • Sömürgeciliğin yerini “manda yönetimi” aldı. Fakat amaçta bir değişiklik olmadığı için sömürge rekabeti Orta Doğu’ya kaydı.
  • “Milliyetçilik” düşüncesi kemikleşti ve yeni millî devletler, yeni rejimler oluştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir