“Bir fikri, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir yargıyı, bir durumu, bir isteği belirten; bir fikrin, bir yardımcı fikrin anlatıldığı cümle ya da cümleler topluluğudur” neyin tanımıdır?

Paragraf.

Random Posts

  • Sosyal Psikoloji Nedir?

    Sosyal psikoloji toplumsal olgularla yönlenir ama bu olguları açıklamayı amaçlamaz. Toplumsal olguları açıklamak konusu sosyolojinin işidir. Sosyal etki, tutumlar, önyargılar, […]

  • Manyetik atom değişimiyle oluşan elektrik akımı nedir?

    Manyetik atom değişimiyle oluşan elektrik akımına indüksiyon (indükleme) akımı denir. İndüksiyon akımı, Henry Faraday (1831) tarafından bulunmuştur.  İndüksiyon akımı oluşum; […]

  • Eş’arilik nedir?

    İmam Eş’arî eserlerinde başta Mutezile olmak üzere, bidat mezheplerini reddetmiş Yüce Allah’ın ezelî sıfatları bulunduğunu kabul etmiş, inanç konularında akla […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*