“Bakî” kimdir, eserleri nedir?

Bakî (1526-1600): Osmanlı Divan Edebiyatı’nda şiire biçim ve içerik açısından birçok
yenilik getirmiş ve yaşarken “sultanü’şşuârâ” (şairler sultanı) unvanını almıştır. Kanuni
Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü anlatan “Kanuni Mersiyesi”ni
yazmıştır. Başarılı kasideleri de olmasına rağmen gazel şairi olarak tanınır. Şiirlerinde
tasavvufa değil, dünyevi aşka önem verdi.
Duru ve temiz bir İstanbul Türkçesinin yanı sıra şiirlerinde halk deyimleri ve söyleyişleri
de kullandı. Başında münacaat ve na’t bulunmayan divanında 27 kaside, 2 terkibibend,
1 terciibend, 7 tahmis, 619 gazel, 24 kıta, bir tarih ve 38 müfred yer alır. Çevirileri
ve dinî konularda eserleri de var.
Eserleri:
Dîvân-(4508 beyitlik, en önemli eseri), Fazâ’ilü’l-Cihad, Fazâil’i-Mekke, Hadîs-i Erbain
Tercümesi…

Random Posts

  • Duyarlılaşma nedir?

    Duyarlılaşma da uyarıcının tekrarlanması sonucu gelişir ancak bu defa, tekrarlanan uyarıcının etkisi giderek artar, bu uyarıcıya karşı ortaya çıkan davranış […]

  • Paleografya (Paleografi) Nedir?

    Paleografya (Paleografi) Nedir? “Eski yazıları, alfabelerin okunmalarını sağlayan bilim“ dalına Paleografya (paleografi), denir. Yunanca “eski yazı” anlamına gelen palaios grapheden […]

  • “Kaside” nedir?

    Kaside, divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek için yazılmış şiirlerdir. Nazım birimi beyit, birim sayısı 33-99 arasındadır. Aruz ölçüsüyle […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*