T. D. ve Edebiyat 3

“Bahaeddin Ögel” kimdir, eserieri nedir?

Bahaeddin Ögel (1923-1989): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Aynı fakültede “Uygurların Menşe Efsaneleri,
Uygur Devletinin Kuruluşu” konulu doktora tezini tamamlamıştır. 1964’te profesörlüğe
yükselmiştir. Üniversite hayatı boyunca önemli eserler vermiş ve sayısız öğrenci yetiştirmiştir.
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çeşitli bilimsel kurul, komisyon ve
jürilerde görev almıştır. Almanca, İngilizce, Fransızca, Çinçe, Farsça dillerini iyi derecede
bilen Türk kültür tarihi sahasında verdiği eserlerle tanınan Ögel saygın bir tarihçidir.
Eserleri: Türk Kültür Tarihine Giriş (Dokuz cilt), İslamiyet’ten Önce Türk Kültür
Tarihi, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Mitolojisi, Kaynakları ve Açıklamaları ile
Destanlar, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Türklerde Devlet Anlayışı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir