Babil Sürgünü nedir?

Güneydeki Yahuda Krallığı’ndaysa, Süleyman
Mabedi putlardan temizlenip ibadetin
merkezileştirilmesini ve bulunan Tevrat kitabı
ile Tevrat öğretisinin yeniden kurulmasını
esas alan, iki dini reform gerçekleştirilir.
Bu ahde dönüş çabalarına rağmen halk arasında,
tek tanrılı inancı terk edip sapmalar
başlar. Öte yandan Babillerin denetiminde
olan Yahuda halkının isyanı sonucunda, Yahuda
Krallığı Babil ordusu tarafından yıkılır.
Halk sürgün edilir.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*