Tarih Bilgi Bankası

Ayn-ı Calut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nedir? Kısa Bilgi

Ayn-ı Calut Savaşı hakkında maddeler halinde kısa bilgi. Ayn-ı Calut Savaşı kimler arasında olmuştur ve Ayn-ı Calut Savaşının en önemli sonucu nedir?

 • Ayn-ı Calut Savaşı 3 Eylül 1260 tarihinde Moğollar (İlhanlılar) ve Memlükler arasında olmuştur.
 • Moğolların Komutanı Ketboğa ve Memlükler’in komutanı Sultan Kutuz ve Baybars’tı.
 • Ayn-ı Calut, Filistin’de Nablus ile Beysân arasında yer alan küçük bir yerin adıdır.
 • Moğollar’ın 10.000 askerine karşılık Memlükler’in 20.000 askeri vardı.
 • Savaşın başlıca nedenleri;
  1. Moğolların Bağdat’ı alarak yağmalaması ve Abbasilere son vermesi
  2. Moğolların Mısır’ı ele geçirmek istemesi
  3. Moğolların Sultan Kutuz’a elçi göndererek Moğol hakimiyetine girmesini istemeleri. Bunu reddeden Kutuz’un Moğol elçisini öldürmesi
 • Savaşı Memlükler kazandı.
 • Yeni kurulan Memlük Devleti büyük prestij kazanmıştır.
 • Moğolların batı yönündeki ilerleyişi durmuştur.
 • Moğolların, müslümanlaraolan üstünlükleri sona ermiştir.
 • Baybars büyük bir komutan olarak nam kazanmıştır.
 • Ayn-ı Calut Savaşı, Moğolların tarihteki ilk mağlubiyetidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir