T. D. ve Edebiyat 3

“Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri” nedir?

16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da âşık denen kişilerce
ortaya konan, kendine özgü biçim ve içeriği olan halk edebiyatı koludur. Âşık edebiyatı,
İslamiyet’ten önceki sözlü edebiyatın devamı sayılabilir. İslamiyet’ten önce “ozan, baksı,
kam, şaman” diye anılan şairler, İslamiyet’ten sonra âşık adını almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir