Akaid Bilgi Bankası, Nedir?

“A’râf” nedir?

A’râf “sur, dağ ve tepenin en yüksek kısmı” manasındaki ͚urf’un çoğuludur. A’râf suresinin 46. ayetinde yer alan bu kavramın sırat üzerinde yüksek bir yer veya cennetle cehennem arasında Uhud Dağı’na benzer bir yerin adı olduğuna dair görüşler olsa da tercih edilen görüşe göre A’râf, cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir