AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – SÖZCÜK TÜRLERİ

SÖZCÜK TÜRLERİ

İsimler (Adlar)
Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.
Özel İsimler
Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır.
Kişi adları: Köroğlu, Ahmet, Mine…
Hayvan Adları: Sarıkız, Karabaş, Tekir…
Yer Adları: Ege, Trabzon, Bodrum…
Dil,din adları: Türkçe, İslam…
Ulus adları: Türkler, Almanlar, İngilizler…
Ülke adları: Türkiye, Japonya, İtalya…
Kitap,dergi,gazete adları: Anna Karanina, Atlas dergisi , Milliyet gazetesi
Cadde,sokak,apartman adları: Atatürk Caddesi, Kozalı Sokak, İlgi Apartmanı…
Kurum,dernek, okul vb. adları: Türk Tarih Kurumu, Yeşilay, 19 Mayıs Lisesi…
Coğrafya ile ilgili gezegen, kıta,bölge,ova,dağ,deniz,göl,nehir adları: Jüpiter, Antartika, Anadolu, Çarşamba Ovası, Nemrut Dağı, Sapanca Gölü, Yeşilırmak…
Cins İsimler (Tür Adları)
Aynı türden olan canlı cansız bütün varlık ve kavramlara verilen ortak adlardır.
Hayvan, bitki adları: kedi, kirpi, armut, ağaç…
Araç adları: saksı, iğne, kaşık…
Akrabalık adları: anne, baba, teyze…
Organ adları: baş, burun, kalp, el…
Giyecek,yiyecek, içecek adları: ceket, kavun, fasülye, su…
Renk adları: mavi, yeşil, kırmızı…
Tekil İsimler
Sayıca tek bir varlığı karşılayan adlardır.
top, gül, bebek, kitap, ay…
Çoğul İsimler
Sayıca birden çok varlığı karşılayan adlardır. Adlara “-lar, -ler” çokluk eki getirilerek yapılır.
hayvanlar, elmalar, akrabalar 
Topluluk İsimleri
Biçim bakımından tekil olduğu hâlde anlamca topluluk kavramı taşıyan adlardır.
halk, ordu, kabile, ekip, sürü…
Somut İsimler
Duyu organlarımızla görüp kavrayabildiğimiz ve tabiatta madde olarak var olan gerçek nesne ve varlıkların adlarıdır.
insan, araç, bulut, maymun…
Soyut İsimler
Görünürde madde olarak var olmayan, duyu organlarımızla kavranamayan, ancak düşüncelerimizde var olan kavramlara karşılık olan adlardır.
fikir, aşk, büyü, mutluluk, sevgi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*