Türk Dili ve Edebiyatı

AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – EKLER

EKLER

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri

1-Hal (durum) Ekleri
Belirtme Hal Eki: -i
Yönelme Hal Eki: -e
Bulunma Hal Eki: -de
Ayrılma (Çıkma) Hal Eki: -den
2-Çoğul (Çokluk) Eki: -lar
3-İyelik Ekleri: -ım,-ın,-ı,-ımız,-ınız,-ınları
4-İlgi Ekleri(Tamlayan Eki): -ın, -in, -un, -ün

Fiil Çekim Ekleri
Haber (Bildirme) Kipleri
Görülen Geçmiş Zaman (-di’li): –di
Duyulan Geçmiş Zaman (-miş’li, Öğrenilen)- -miş
Şimdiki Zaman: -yor
Gelecek Zaman: -ecek
Geniş Zaman: -r

Dilek (Tasarlama) Kipleri
İstek Kipi :-e,-a
Dilek Şart Kipi: -se,-sa
Gereklilik Kipi: -meli, -malı
Emir Kipi: –

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Eki
kar-lı
dar-lık
yol-cu

İsimden Fiil Yapım Eki
kar-a-
soy-lu-
toz-al-

Fiilden Fiil Yapım Ekleri
çık-ar-
el-e-
taşı-n-

Fiilden İsim Yapım Ekleri
düşün-ce
dal-gıç
süpür-ge

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir