Türk Dili ve Edebiyatı

AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – CÜMLE TÜRLERİ

CÜMLE TÜRLERİ

Anlamlarına Göre Cümleler
Olumlu: O da oraya geldi.
Olumsuz: Sen onu hiç sevmedin.

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

İsim Cümlesi: Yüklemi isim soylu bir kelimedir ve ek fiilin zamanlarından biri ile çekimlenmiş olan cümlelerdir.

Uzun bir zamandan sonra Bodrum‘daydık.

Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir.

Annem dün gece odama girdi .

Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Kurallı Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir.

Yemeğin hepsini yedim.

Devrik Cümle: Yüklemi cümle sonunda bulunmayan cümledir.

Açtırma bak ağzımı.

Yapılarına Göre Cümleler

Basit Cümle:İçinde fiilimsi olmayan , tek yüklemli cümleler.

– Basit cümlelerin uzunluk-kısalıkla bir alakası yoktur. Önemli olan cümlenin uzunluğu değil, tek bir yargı bildirmesidir.

Müzikle birlikte dans ediyordu.

Birleşik Cümle: Bir temel cümlenin yanında başka yan cümlelerin bulunduğu ve asıl yargıya bağlanan birden fazla yargının ifade edildiği cümlelerdir.

Birleşik cümleler, yan cümlelerin bir araya gelişlerine ve niteliklerine göre kendi içinde dörde ayrılır:

Girişik Birleşik Cümle: İçinde fiilimsi olan cümle.

Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.

İç İçe Birleşik Cümle: Cümle içinde cümle.
“Seni her zaman seveceğim.“ cümlesiyle beni mutlu etti.

Ki’li Birleşik Cümle: İki tane yüklemi olan, yüklemleri birbirine “ki” bağlacı ile bağlanan cümlelerdir.
Anlıyorum ki beni hiç sevmemişsin.

Şartlı Birleşik Cümle:
O susarsa ben de susarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir