AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyada modern romanın ilk başarılı örneği olarak kabul edilmektedir?

Correct! Wrong!

2. "Notre Dame’ın Kamburu" romanının yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

3. Türk edebiyatında dünya edebiyatından ilk roman çevirisini kim yapmıştır?

Correct! Wrong!

4. Türk edebiyatında ile İlk köy romanını kim yazmıştır?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi romantizm akımının temsilcilerinden sayılmaktadır?

Correct! Wrong!

6. Servetifünuncu edbiyatçılar hakkında aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. "Aruz ölçüsü edebiyatımızın hiçbir döneminde bu denli ayrıntılı değerlendirilmemiştir. —- şairleri, kullandıkları aruz kalıbının konuya ve dizeleri oluşturan sözcüklere uygun olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bununla da yetinmeyip konuyla biçim arasında müzikal bir uyum yaratmak için aynı şiirde birkaç kalıp kullanmışlardır." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

8. I. "Kırk Yıl", "Saray ve Ötesi" anılarını topladığı yapıtlardır. II. "Mai ve Siyah" romanı, romancılık yaşamının ilk olgun örneği sayılır. III. "Aşk-ı Memnu" romanında yasak bir aşkı anlatır. IV. V. Bir ruh çözümlemesi romanı olan "Hayal İçinde", dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır. Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıt, Halit Ziya Uşaklıgil'in değildir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-i Cedide sanatçılarından biri değildir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi bir yazarın tek bir kişiyle ilgili anılarını yazdığı anı türüdür?

Correct! Wrong!

11. "Kaza yapan sürücü, polise olanları tüm ayrıntısıyla anlattı." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel tiyatro türlerini modern tiyatro türlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

13. —-, tek kişi tarafından oynanan bir halk tiyatrosudur. Bu oyunda halk arasında dolaşan veya yazılı edebiyattan alınan hikâyeler, kahramanlarının şiveleri taklit edilerek türlü jest ve mimiklerle anlatılır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

14. Temel ifade biçimi “gösterme” ve “anlatma” olan aşağıdaki göstermeye bağlı edebî metinlerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

15. Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz ( ) eleştirin ( ) basit bir adamı dost edinmek isterseniz ( ) methedin. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*