AÖL Türk Dili ve Edebiyat 4 Online Test Çöz

AÖL Türk Dili ve Edebiyat 4 Online Test

Victor Hugo'nun Sefiller Romanı'ndaki ana karakter aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Victor Hugo hangi edebi akımın öncüsüdür?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Türk edebiyatında ilk çeviri roman aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Recaizade Mahmut Ekrem hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

Correct! Wrong!

İlk yerli roman, Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İlk edebî roman, Namık Kemal’in İntibah İlk tarihî roman, Namık Kemal’in Cezmi İlk realist roman, Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası İlk köy romanı, Nabizade Nazım’ın Karabibik İlk polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin Esrâr-ı Cinâyât adlı eserdir

Aşağıdakilerden hangisi Serveti Fünun sanatçılarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen "iyi" sözcüğü, "Okuldayken çok çalışkan bir öğrenciydi." cümlesindeki "çok çalışkan" sözü ile aynı görevde kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kurallı düz cümledir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Moliere hangi tür eserler yazmıştır?

Correct! Wrong!

"Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıtları olmasaydı, söylemek bile fazla, duygularımız daha az bilinecek, bilgilerimiz daha az olacaktı. Çünkü edebiyat, daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi sağlar. Daha doğru, daha insanca yaşamamıza yardımcı olur." Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti yanlış kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi "Anı" edebi türünün özelliklerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

"Matbuat Hatıralarım" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk Edebiyatı'nda anı türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilk özel Türk gazetesidir?

Correct! Wrong!

İlk resmi gazete hangi tarihte çıkarılmıştır?

Correct! Wrong!

Türkçe yazılan ilk gezi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

AÖL Türk Dili ve Edebiyat 4 Online Test Çöz
Dersi tekrar etmelisiniz...

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*