Tarih

AÖL Tarih 4 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Tarih 4 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- Padişah adına yazılan ferman, berat ve mektuplara padişahın tuğrasını çekmekle görevli divan üyesi kimdir?

Cevap 1- Nişancı

Soru 2- Osmanlı Devleti’nde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimi hangisidir?

Cevap 2- Eyalet

Soru 3- Divân-ı Hümâyun teşkilatı Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde oluşturulmuştur?

Cevap 3- Orhan Bey

Soru 4- Osmanlı Devleti’nde gelirleri devlet hazinesine aktarılan topraklara ne denirdi?

Cevap 4- Mukataa

Soru 5- Loncada yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen, malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen uzman kişi kimdir?

Cevap 5- Ehl-i hibre

Soru 6- Fatih Sultan Mehmet döneminde Roma ve papalık ile dostluk anlaşmaları yapılmasının nedeni nedir?

Cevap 6- İstanbul’un Fethini kolaylaştırmak

Soru 7- Preveze Deniz Savaşı’nda haçlı donanmasının komutanı kimdir

Cevap 7- Andrea Doria

Soru 8- Osmanlı İmparatorluğu’nda ilköğretim kurumlarına verilen genel ad nedir?

Cevap 8- Sıbyan Mektebi

Soru 9- Bizans’ın Balkanlarla bağlantısı hangi savaşla kesilmiş oldu?

Cevap 9- Sazlıdere Savaşı

Soru 10- Çirmen Savaşı’nı Osmanlılar hangi devletle yapmıştır?

Cevap 10- Sırplar

Soru 11- I. Kosova Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Cevap 11- I. Murad

Soru 12- Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’u ilk defa hangi padişah kuşatmıştır?

Cevap 12- Yıldırım Bayezid

Soru 13- Mısır’daki halife Yıldırım’a hangi ünvanı vermiştir?

Cevap 13- Rum Diyarının Sultanı

Soru 14- Hangi savaşta bir Osmanlı padişahı savaşta ilk kez esir düşmüştür?

Cevap 14- Ankara Muharebesi

Soru 15- Şeyh Bedreddin İsyanı hangi padişah döneminde olmuştur?

Cevap 15- Çelebi Mehmet

Soru 16- Osmanlı Devleti’nin imzaladığı ilk barış antlaşması hangisidir?

Cevap 16- Segedin Antlaşması

Soru 17- Osmanlı Devleti’nin Segedin Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır?

Cevap 17- Macarlar

Soru 18- II. Murad’dan sonra hangi padişah tahta geçmiştir?

Cevap 18- II. Mehmed

Soru 19- ilk Osmanlı altın parası hangi padişah döneminde basılmıştır?

Cevap 19- II. Mehmed

Soru 20- Osmanlı Devleti’nde ilk kez Vezir-i azam hangi padişah döneminde atanmıştır?

Cevap 20- I. Murad

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir