Tarih

AÖL Tarih 3 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

AÖL Tarih 3 Geçmiş Sınav Soruları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri hangi savaş sonucunda yaşanmıştır?

Cevap 1- Ankara Muharebesi

Soru 2- Hangi olay sonucunda Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur?

Cevap 2- Ankara Muharebesi

Soru 3- Osmanlı Devleti’nde toprağın sürekli ekilip dikilmesini sağlayan sistem nedir?

Cevap 3- Tımar sistemi

Soru 4- Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olan ve ahlakla zanaatı birleştiren meslek örgütü hangisidir?

Cevap 4- Ahilik

Soru 5- Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı Koyunhisar Savaşı’nın özelliği nedir?

Cevap 5- Osmanlıların Bizans’la yaptığı ilk savaştır.

Soru 6- Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirilmesiyle ne amaçlanmıştır?

Cevap 6- Yeni yerlerin fetihlerine zemin hazırlaması

Soru 7- Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde eyalet, sancak ve kazalarda davalara bakan devlet görevlisi kimdir?

Cevap 7- Kadı

Soru 8- II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle aldığı unvan nedir?

Cevap 8- Fatih

Soru 9- XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememesinin nedeni nedir?

Cevap 9- Avrupalıların coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulması

Soru 10- Reform hareketlerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyanların olumsuz etkilenmemelerinin nedeni nedir?

Cevap 10- Osmanlının gayrimüslim halka hak ve özgürlükler tanıması

Soru 11- Rodos Adası’nın fethi hangi Osmanlı padişahı zamanında gerçekleşmiştir?

Cevap 11- Kanuni Sultan Süleyman

Soru 12- 1538 yılında Osmanlı Devletinde baş mimarlığa kadar yükselen ve kendine özgü bir üslup geliştirerek üç yüzün üzerinde eser veren, Türk mimarisini doruk noktasına ulaştıran mimar kimdir?

Cevap 12- Mimar Sinan

Soru 13- Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamak isteyen Osmanlı Devlet yöneticisi kimdir?

Cevap 13- Sokullu Mehmet Paşa

Soru 14- Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak için hangi devlete kapitülasyonlar verilmiştir?

Cevap 14- Fransa

Soru 15- Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya müderrisliğine atanan, matematik ve astronomi ilgili kitapları bulunan bilim adamı kimdir?

Cevap 15- Ali Kuşçu

Soru 16-  Hangi savaş ile Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır?

Cevap 16- Niğbolu

Soru 17- Birinci Kosova Savaşı’nda Anadolu beylikleri ilk defa asker göndererek Osmanlı Devleti’ne yardım etmeleri hangi durumun gerçekleşmesinde önemli bir adım olmuştur?

Cevap 17- Türk siyasi birliğinin kuruluşunda

Soru 18- Niğbolu Zaferi’ni kazanması üzerine, dönemin halifesinin “Anadolu’nun Sultanı” anlamında Sultan-ı İklim-i Rum unvanı ile hitap ettiği padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 18- Yıldırım Bayezit

Soru 19- I. Murat Dönemi’nde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı yerine “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışına geçilmesinin temel gerekçesi nedir?

Cevap 19- Taht kavgalarının önüne geçmek.

Soru 20- Orhan Bey Dönemi’nde adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanında kurumların oluşturulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Cevap 20- Devletleşme sürecine geçildiğinin

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir