Tarih

AÖL Tarih 3 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

AÖL Tarih 3 Geçmiş Sınav Soruları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1.Bölüm

Soru 1- “Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Sivas merkezli olarak kurulmuştur. Anadolu’da kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. Geniş bir alanda etkili olmuş, Malatya, Kayseri dolaylarında hâkimiyet kurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı mücadele etmişlerdir.” bilgileri hangi beyliği tanımlamaktadır? 

Cevap 1- Danişmentliler

Soru 2- Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?

Cevap 2- Süleyman Şah

Soru 3- Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren ve Anadolu’da hâkimiyeti Türklerin eline geçiren savaş hangisidir?

Cevap 3- Miryokefalon Savaşı

Soru 4- Türkiye Selçuklu Devleti’nde tapu sicil kayıtlarını tutmak ve istihbarat faaliyetleri yapmakla görevli divan hangisidir?

Cevap 4- Divan-ı Pervane

Soru 5- “Haçlı Seferleriyle Hristiyanlar, kutsal kabul ettikleri Kudüs, Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almak istemişlerdir” ifadesine Haçlılar bu seferleri neden yapmışlardır?

Cevap 5- Seferleri dini nedenlerle yapmışlardır

Soru 6- Türkiye Selçuklu Devleti’nde ilk altın para hangi hükümdar döneminde bastırılmıştır?

Cevap 6- II. Kılıçarslan

Soru 7- Çirmen Muharebesi hangi devletler arasında olmuştur?

Cevap 7- Osmanlı-Sırp

Soru 8- Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 8- I. Bayezit

Soru 9- Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği “İskân Politikası” ile neyi amaçlamıştır?

Cevap 9- Türkleşmeyi ve İslamlaşmayı

Soru 10- Osmanlı askerî teşkilatının temelleri padişahlardan hangisi döneminde atılmıştır?

Cevap 10- Orhan Gazi

Soru 11- “Yeniçerilerin muharebede kullanacağı askerî malzemeyi tedarik eden ocaktır. Harpte kullanılacak levazımatı cepheye taşıyarak yeniçerilere dağıtır ve muharebeden sonra bunları tekrar toplardı.” Hakkında bilgi verilen ocak hangisidir?

Cevap 11- Cebeci Ocağı

Soru 12- Acemi Ocağı hangi Osmanlı padişahı döneminde ortaya çıkmıştı?

Cevap 12- I. Murat

Soru 13- Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ne denirdi?

Cevap 13- Ulufe

Soru 14- Mesnevi adlı eser kime aittir?

Cevap 14- Mevlâna Celâleddin-î Rumî

Soru 15- Orta Asya Türklerinin dinî-tasavvufi hayatında etkili olan ve Pîr-i Türkistan adı ile anılan mutasavvıf kimdir?

Cevap 15- Ahmet Yesevî

Soru 16- Osmanlı Devleti’nde askerî işlerle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 16- Seyfiye

Soru 17- Osmanlı Devleti’nde ilk medrese nerede açılmıştır?

Cevap 17- İznik

Soru 18- Malazgirt Zaferi’nden sonra İzmir ve çevresinde bağımsız bir beylik kuran ve ilk Türk denizcisi olarak tarihe geçen kişi kimdir?

Cevap 18- Çaka Bey

Soru 19- Türkiye Selçuklu Devleti’ne karşı yaptıkları 1230 Yassıçemen Muharebesi’ni kaybederek tarih sahnesinden silinen devlet hangisidir?

Cevap 19- Harzemşahlar Devleti

Soru 20- Türkiye Selçuklu Devleti’nde ülke toprakları kime aittir?

Cevap 20- Hükümdar ve ailesine

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir