AÖL Tarih 2 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

AÖL Tarih 2 Geçmiş Sınav Soruları

3. Bölüm

Soru 1- Büyük Selçuklu Devleti’nde “Sultan-ı Azam” unvanını alan hükümdar kimdir?

Cevap 1- Sultan Sencer

Soru 2- Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medresesi hangi şehirde açılmıştır?

Cevap 2- Bağdat

Soru 3- XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlayan yer  neresidir?

Cevap 3- Anadolu

Soru 4- Orta Asya’da Türklere ait en eski kültür merkezi hangisidir?

Cevap 4- Oguş

Soru 5- Kavimler Göçü sonrasında kurulan Türk devleti hangisidir?

Cevap 5- Avrupa Hun

Soru 6- Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Cevap 6- Mûte savaşı

Soru 7- Müslümanların Mekkelilere karşıkazandığı ilk askerî başarı  hangisidir?

Cevap 7- Bedir Savaşı

Soru 8- Nihavent Savaşı hangi halife döneminde yapılmıştır?

Cevap 8- Hz. Ömer

Soru 9- Mevaliden alınan cizye vergisini kaldıran Emevi halifesi  hangisidir?

Cevap 9- Ömer Bin Addülaziz

Soru 10- İslamiyet’i ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı kimdir?

Cevap 10- Satuk Buğra Han

Soru 11- Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 11- Yusuf Has Hacib

Soru 12- Türklerin bilinen ilk ana yurdu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 12- Orta Asya

Soru 13- Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine verilen isim nedir?

Cevap 13- Cahiliye Dönemi

Soru 14- Babası Tuman’ı tahttan indirerek Hunların başına geçen kişi kimdir?

Cevap 14- Mete Han

Soru 15- Kur’an-ı Kerim ilk defa aşağıdaki hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?

Cevap 15- Hz. Ebu Bekir

Soru 16- Mescid-i Nebevi’de eğitim öğretim faaliyetleri için ayrılan kısma verilen isim nedir?

Cevap 16- Suffe

Soru 17- Müslümanların İspanya’da kurmuş olduğu devlet hangisidir?

Cevap 17- Endülüs Emevi Devleti

Soru 18- İslamiyet’in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu’da yayılmasının temelini teşkil ettiği Hoca Ahmet Yesevi’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 18- Divân-ı Hikmet

Soru 19- İslam tarihinde miladi 620 yılına “Üzüntü yılı” denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 19- Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’yi kaybetmesi

Soru 20- Türkiye Selçuklu Devleti’nin bilinen son hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 20- II. Mesut

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*