Tarih

AÖL Tarih 2 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 2

 

BÖLÜM 2

Soru 1- Tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu’yla Margus Antlaşmasını imzalayan ve Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış olan hükümdar hangisidir?

Cevap 1- Attila

Soru 2- Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı Medine’yi etrafına çukurlar kazarak savundukları savaşın adı nedir?

Cevap 2- Hendek Savaşı

Soru 3- Hz. Muhammed hangi şehirde dünyaya gelmiştir?

Cevap 3- Mekke

Soru 4- El-Hamra Sarayı hangi uygarlığın mimari eserlerinden biridir?

Cevap 4- Endülüs Emevileri

Soru 5- Abbasilerde sosyal sınıflardan biri olan Zimmilerin (Yahudi ve Hırıstiyanlar) askerlik yapmama karşılığı olarak ödedikleri verginin adı nedir?

Cevap 5- Cizye Vergisi

Soru 6- Abbasilerde devlet işlerine giren Türklerden biri olan Ahmet b. Tolun’un Mısır’da bağımsızlığını ilan ederek kurduğu devletin adı nedir?

Cevap 6- Tolunoğulları

Soru 7- Abbasiler Dönemi’nde bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l Hikme hangi halife döneminde kurulmuştur?

Cevap 7- El-Me’mun

Soru 8- “İhya’ü Ulimi’d-Din” adlı eseriyle ün yapmış Müslüman bilim insanı kimdir? 

Cevap 1- İmam Gazali

Soru 9- Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarını yapan divan hangisidir?

Cevap 9- Divan-ı İnşa

Soru 10- Sultan ünvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?

Cevap 10- Gazneli Mahmut

Soru 11- Türk adı Çin kaynaklarında nasıl geçmektedir?

Cevap 11- Miğfer

Soru 12- Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı kimdir?

Cevap 12- Teoman

Soru 13- İstemi Yabgu, kendisine karşı düşmanca tutum takınan Sasani Hükümdarına karşı aşağıdakilerden hangisiyle ittifak yapmıştır?

Cevap 13- Bizanslılar

Soru 14- İslam Devleti, Zatü’s Savârî adı verilen ilk deniz zaferini hangi halife döneminde kazanmıştır?

Cevap 14- Hz. Ömer

Soru 15- Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- Divanü’l-beytülmal

Soru 16- Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 16- İhşîdîler

Soru 17- Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 17- Farabi

Soru 18- Hindistan’a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 18- Gazneli Mahmut

Soru 18- Karahanlı Devleti’nde vezirler aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmıştır?

Cevap 18- Yuğruş

Soru 19- Abbasi Halifesi’nin, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ilan etmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

Cevap 19- İslam Dünyası’nın siyasi liderliği Türklere geçmiştir.

Soru 20- İlk defa bir Bizans imparatorunun, bir Türk hükümdarına esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 20- Malazgirt

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir